Kết quả tìm kiếm:

Rate this product
Toà nhà Newtecons building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Toà nhà Newtecons building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $22/m2
Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 100,200,300,400,1000 m2
Phí quản lý: 6$/m2
Xem thêm
Toà nhà PLS 240 Building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Toà nhà PLS 240 Building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.5/m2
Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 90,158,290 m2
Phí quản lý: 2$/m2
Xem thêm
Toà nhà Sabay Building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Toà nhà Sabay Building cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $17/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 85,150,300,450,750,1500 m2
Phí quản lý: 3$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Merin Suites Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Merin Suites Building

Giá thuê: $15/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 52,90,115,135,300 m2
Phí quản lý: 5$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Vimadeco Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Vimadeco Building

Giá thuê: $14/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 40,80,100,250 m2
Phí quản lý: 4$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Deli 38/1 Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Deli 38/1 Building

Giá thuê: $15/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 50,130,260,520,850,1000,1300,1970 m2
Phí quản lý: 2$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Centre Point Tower

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Centre Point Tower

Giá thuê: $25/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 40,60,90,170,235,300,430,670 m2
Phí quản lý: 6$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà 3 Bees Tower

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà 3 Bees Tower

Giá thuê: $22/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 100,150,250,500 m2
Phí quản lý: 4.5$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Fonterra Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Fonterra Building

Giá thuê: $12/m2
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 140,200,340,680,1200 m2
Phí quản lý: 2$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Golden Link Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Golden Link Building

Giá thuê: $12/m2
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 40,60,125,250,500 m2
Phí quản lý: 3$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Botanic Tower

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà Botanic Tower

Giá thuê: $10/m2
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận
Diện tích: 131,212,326 m2
Phí quản lý: 0,5$/m2
Xem thêm
Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà SU17 Building

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận – Toà nhà SU17 Building

Giá thuê: $22/m2
Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận 
Diện tích: 110,220,270 m2
Phí quản lý: 3$/m2
Xem thêm

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

BÁO CHÍ NÓI VỀ KING OFFICE

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger